Základné informácie o klube

Názov (name): 
Volejbalový klub VK Mirad PU Prešov

Sídlo (office):
Športová hala Prešovskej univerzity
Športová 10
08001 Prešov

Právna forma: občianské združenie

Štatutárny zástupca: Ing. Marián Palenčar

IČO: 42080207
DIČ: 2022549540

IČDPH: SK2022549540

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa 
IBAN: SK36 0900 0000 0005 0550 3797

Scroll to top