Základné informácie o klube

Názov:
Volejbalový klub VK Mirad PU Prešov

Sídlo (office):
ŠH/PU Športová 10
Prešov
08001

Právna forma:
občianské združenie

Štatutárny zástupca:
Ing. Marián Palenčar

IČO:
42080207
DIČ:
2022549540

IČDPH:

SK2022549540

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa: SK36 0900 0000 0005 0550 3797

Scroll to top