Organizačná štruktúra

Výkonný výbor klubu VK MIRAD PU Prešov:
Prešovská univerzita – člen
Pavol Mikolaj – člen
Miroslav Cina – člen
Ing. Marek Inaš – člen
Mgr. Peter Váhovský – člen
Ing. Marián Palenčar – člen
Mgr. Milan Kundľa – člen
Ing. Jaroslav Palička – člen

Generálny manažér (štatutárny zástupca):
Ing. Marián Palenčar 

Športový koordinátor:
Mgr. Milan Kundľa 

Kontrolór klubu:
Ing. Jaroslav Palička

Tréner mužov:
Mgr. Erik Digaňa

Tréner kadetov:
Bc. Dominik Hajtol

Tréneri žiakov:
Tomáš Lampart 
Mgr. Tomáš Mačička 

Asistent trénerov:
Mgr. Milan Kundľa

Fyzioterapeutka:
Mgr. Paulína Maníková Palenčárová 

Scroll to top