Organizačná štruktúra

Výkonný výbor klubu VK MIRAD UNIPO Prešov:
Prešovská univerzita – člen
Pavol Mikolaj – člen
Miroslav Cina – člen
Ing. Marek Inaš – člen
Mgr. Peter Váhovský – člen
Ing. Marián Palenčar – člen
Mgr. Milan Kundľa – člen
Ing. Jaroslav Palička – člen

Generálny manažér (štatutárny zástupca):
Ing. Marián Palenčar 

Športový koordinátor:
Mgr. Milan Kundľa 

Kontrolór klubu:
Ing. Jaroslav Palička

Tréner mužov:
Marek Kardoš

Asistenti trénera:
Mgr. Erik Digaňa
Mgr. Martin Sopko st.

Štatistika:
Martin Dobiáš
Veronika Mihaliková

Tréner kadetov a juniorov:
Mgr. Erik Digaňa

Tréner starších žiakov:
Tomáš Lampart 

Tréneri mladších žiakov:
Mgr. Tomáš Mačička 
Miroslav Muličák

Fyzioterapeutka:
Slávka Salamonová

Scroll to top