Kontakty

Volejbalový klub VK MIRAD PU Prešov
Športová hala Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov-Sekčov
DOČASNÁ ZMENA HALY PRE SEZÓNU 2017/2018 

pôvodne Športová hala Prešovskej Univerzity
Športová 10
080 01 Prešov
Právna forma:
občianské združenie

Štatutárny zástupca:
Ing. Marián Palenčar
e -mail: marianpalencar@gmail.com
IČO:  42080207
DIČ:  2022549540
IČ DPH:  SK 2022549540
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK36 0900 0000 0005 0550 3797

Výkonný výbor:

Prešovská univerzita – člen
Pavol Mikolaj – člen
Miroslav Cina – člen
Ing. Marek Inaš – člen
Mgr. Peter Váhovský – člen
Ing. Marián Palenčar – člen
Mgr. Milan Kundľa – člen
Ing. Jaroslav Palička -člen

Generálny manažér (štatutárny zástupca):
Ing. Marián Palenčar 0917 500 340

Športový koordinátor:
Mgr. Milan Kundľa 0907 354 049

Kontrolór klubu:
Ing. Jaroslav Palička 0907 159 939

Tréner Extraliga muži:
Jaroslav Vlk 0905 269 896

Tréner kadetov:
Tomáš Mačička 0910 168 737

Tréneri žiakov:
Tomáš Lampart 0904 854 084
Erik Digaňa 0908 622 249

 

 

 

Scroll to top